Estudios Geotecnics

OFICINA DE E STUDIS GEOTÈCNICS

L’àrea de recerca de mecànica del sòl, sota el nom comercial d’Oficina d’Estudis Geològics (OEG), i en funció de les característiques del projecte previst, realitzem els estudis atenent les necessitats particulars de cada cas per assolir els objectius establerts , oferint:

ESTUDIS GEOTÈCNICS PER A EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

La geotècnia és una ciència que estudia la interacció del terreny-estructura, i ha d’oferir les solucions més aptes tenint en compte la seguretat estructural de l’obra i la seva viabilitat econòmica.< /h3>

ANÀLISI D’ESTABILITAT PER A TALUSS

En talussos naturals i/oa partir dels generats durant les excavacions per adaptar el terreny al projecte, en analitzar-los cal conèixer tot un conjunt de paràmetres que han de permetre posteriorment la presa de decisions i procedir o no aplicar les mesures correctores adequades.

INFORMES PER A VIALS (PG-3)

Previs a la fase constructiva de carreteres, carrers, etc… cal conèixer les característiques del terreny (segons la normativa PG-3 modificada), que determinaran quin tipus de subbase s’haurà d’aplicar sota la capa d’asfalt.

INVESTIGACIONS DEL SUBSÒL PER A LES PATOLOGIES EN EDIFICACIONS

Per defectes constructius i/o per canvis de les condicions del subsòl, es manifesten sovint amb esquerdes i/o altres simptomatologies.

L’experiència laboral és un dels punts més importants a considerar, ja que dóna garanties de tractar la problemàtica amb l’enfocament adequat; i si tot indica que part del problema té relació amb el subsòl, hi haurà doncs una investigació acurada.

A banda de les conclusions que es poden extreure sobre la base del terreny, i atès que al llarg d’aquests anys hem pogut comprovar que són fenòmens que sovint són un cúmul de circumstàncies, on les patologies “emmascaren”.

D’igual manera, caldrà tenir en consideració tècnics d’altres disciplines (estructuristes, arquitectes, enginyers etc…).

Estudis Geotècnics

Assessorament especialitzat

Podem ajudar-te?
658986874

Truca’ns i t’orientarem sense cap compromís.

 

¿Tienes dudas técnicas? ¡Te las resolvemos!
Iniciar una Conversación
¡Hola! Sabemos que nos encontramos en un sector muy técnico y en ocasiones se pueden tener dudas. ¡Queremos ayudarte!
Normalmente respondemos en pocos minutos