BENEFICIS

PROFESSIONALITAT, EFICIÈNCIA I TRANSPARÈNCIA

  • Coneixement expert en geotècnia aplicada i medi ambient
  • Rigor i precisió analítica per a diagnòstics òptims
  • Màxima transparència i ètica professional
  • Agilitat i flexibilitat en els projectes
  • Servei al client i seguiment dels projectes
  • Reduir costos econòmics a la obra
  • Reducció en temps d’execució
  • Orientació a necessitats del client
  • Compliment exhaustiu normativa CTE, eurocòdigo
  • Coneixement dels procediments interns de l’administració