Panel de configuració de les cookies

 Com deshabilitar les cookies als principals navegadors?

Encara que podeu variar lleugerament d’una versió de navegador a una altra, la configuració de la política de cookies per als navegadors més utilitzats és la següent:

Per a més informació, podeu consultar el suport o l’ajuda del vostre navegador oa través dels següents enllaços: SafariChromeFirefoxExplorer Opera.

 A més, també podeu gestionar el magatzem de cookies al vostre navegador a través d’eines com les següents: