MEDI AMBIENT

SERVEIS DE QUALITAT AMBIENTAL

Estudis ambientals del subsol i les aigües subterrànies

 • Avaluació de contaminants
 • Anàlisis de causes
 • Informes de seguiment
 • Assaigs de vapors
 • Instal·lació de piezòmetres i captadors de vapors, i execució d’assaigs
 • Mostreigs, cadena de custòdia fins al laboratori
 • Anàlisis de risc RBCA

PROJECTES DE REMEDIACIÓ

 • Sistemes de intervenció on site i off site
 • Disseny i implantació de plantes de tractament d’aigües
 • Disseny i implantació de equips de buit
 • Controls de excavació